High School Girls Red

Teams
Reston Blaze
Reston Elite Blue
Madison Girls
FPYC Flying Monkeys
VSA Heat White
MYS McLean Spirit White
VYS Fusion
WYSC 98